Država / Country
   
  Kvant d.o.o.
Belokranjska 23, 8340 Črnomelj
Slovenija
GSM: 040 706 011


Send e-mail  Register

Orders Cart  Checkout 
 
Categories
Specials 
Accordions
Keyboards
Brass instruments
Wind instruments
String instruments
Guitars
Percussion
Drums
String instruments
Cases and covers
Stands
Cables
Speakers
Microphones
Amplifiers
Accessories for musical instruments


Administrativni
podatki
About our company:
Kvant d.o.o.
Basic conditions
of commerce
Declaration on the
Protection of the
private data
Payment ways
Kvant.si user support
podpora
Contact us
Export prices and
vat-repayment
Additional information

   

IZVOZNE CENE IN VRAČILO DDV

   

IZVOZNE CIJENE I POVRAT PDV

   

EXPORT PRICES AND REPAYMENT OF VAT


IZVOZNE CENE IN VRAČILO DDV

Vse cene objavljene na www.kvant.si  vključujejo DDV v višini 20%, katerega državljani Hrvaške in ostalih držav izven EU dobijo povrnjenega, v primeru iznosa pri nas kupljenega blaga iz EU.

ENOSTAVEN NAKUP PO IZVOZNIH CENAH

1. Na www.kvant.si  izberete željene izdelke in izvršite naročilo. Pri tem kot način dostave izberite možnost: “osebni prevzem”

2. V najkrajšem času boste prejeli e-sporočilo o dnevu, ko bodo izbrani izdelki pripravljeni za izdajo.

3. Izbrane izdelke lahko plačate po preračunu ob naročilu ali na dan prevzema s kreditno kartico ali gotovino pri nas.

4. Blago prevzamete na sedežu podjetja KVANT d.o.o., Belokranjska cesta 23 v Črnomlju vsak delovni dan med 8.00 in 16.30 uro.

5. Ob prevzemu vam bomo izdali Global Refund ček za povrnitev davčnih dajatev (Tax Free)

6. Global Refund ček lahko vnovčite na vseh mejnih prehodih, večjih poštah (http://www.posta.si/Namizje.aspx?tabid=348), Kompasovih poslovalnicah (http://www.kompas-mts.si/mejnot_dejavnost.asp?j=1) in drugih mestih. Točen seznam vseh mest, kjer vam dajatve povrnejo, je priložen tudi k čeku.

ENOSTAVEN NAKUP S HITRO DOSTAVO V VAŠO DRŽAVO

1. Na www.kvant.si  izberete željene izdelke in izvršite naročilo. Prosimo, upoštevajte: v primeru dostave izbranih izdelkov izven Slovenije sprejemamo izključno plačila po predračunu! Pri tem kot način dostave izberite možnost “dostava na dom”

2. V najkrajšem času vam bomo posredovali podatke o predvidenem času dostave ter stroških dostave.

3. Plačilo po predračunu mora biti izvršeno do dneva izdaje blaga iz našega skladišča dostavni službi.

4. Skupaj z izbranimi izdelki vam bomo poslali tudi Global Refund ček za povrnitev davčnih dajatev (Tax Free)

5. Global Refund ček lahko vnovčite na vseh mejnih prehodih, večjih poštah (http://www.posta.si/Namizje.aspx?tabid=348), Kompasovih poslovalnicah (http://www.kompas-mts.si/mejnot_dejavnost.asp?j=1) in drugih mestih. Točen seznam vseh mest, kjer vam dajatve povrnejo, je priložen tudi k čeku.

ENOSTAVEN NAKUP S HITRO DOSTAVO NA POSTE RESTANTE NASLOV V SLOVENIJI

1. Na www.kvant.si izberete željene izdelke in izvršite naročilo. Prosimo, upoštevajte: v primeru dostave izbranih izdelkov izven Slovenije sprejemamo izključno plačila po predračunu! Pri tem kot način dostave izberite možnost “dostava na dom”. Med svoje osebne podatke vključite podatek o “poste restante” naslovu poštnega urada v Sloveniji.

2. V najkrajšem času vam bomo posredovali podatke o predvidenem času dostave ter stroških dostave.

3. Plačilo po predračunu mora biti izvršeno  do dneva izdaje blaga iz našega skladišča na pošto.

4. Skupaj z izbranimi izdelki vam bomo poslali tudi Global Refund ček za povrnitev davčnih dajatev (Tax Free)

5. Izdelke dvignete na
“poste restante” naslovu na izbranem poštnem uradu v Sloveniji.

6. Global Refund ček lahko vnovčite na vseh mejnih prehodih, večjih poštah (http://www.posta.si/Namizje.aspx?tabid=348), Kompasovih poslovalnicah (http://www.kompas-mts.si/mejnot_dejavnost.asp?j=1) in drugih mestih. Točen seznam vseh mest, kjer vam dajatve povrnejo, je priložen tudi k čeku.

DODATNE INFORMACIJE

Podrobnejše informacije o sistemu Global refund si lahko preberete na spletni strani www.globalrefund.com, o Tax free nakupih v Sloveniji pa na http://www.globalrefund.com/default.asp?viewFolderId=1756&viewDocumentId=3779

 

 

IZVOZNE CIJENE I POVRAT PDV

 

U sve cijene objavljene na www.kvant.si  uključen je PDV u visini 20%, koji se vraća državljanima Hrvatske i ostalih država izvan EU, u slučaju da je kupljena roba izvezena iz EU.

JEDNOSTAVNA KUPNJA PO IZVOZNIM CIJENAMA

1. Na www.kvant.si odaberite željene proizvode i izvršite narudžbu. Pritom kao način dostave izberite mogućnost: “osobno preuzimanje”

2. U najkraćem vremenu primiti ćete e-poruku o danu kada će odabrani proizvodi biti spremni za isporuku.

3. Odabrane proizvode možete platiti po predračunu tijekom narudžbe ili na dan pouzeća kreditnom karticom ili gotovinom kod nas.

4. Roba se preuzima svakog radnog dana na sjedištu poduzeća KVANT d.o.o., Beloktanjska cesta 23 u Črnomlju, između 8.00 i 16.30 sati.

5. Prilikom preuzimanja dobiti ćete i Global Refund ček za vraćanje poreznih davanja (Tax Free)

6. Global Refund ček možete unovčiti na svim graničnim prijelazima, većim poštama (http://www.posta.si/Namizje.aspx?tabid=348), poslovnicama Kompasa (http://www.kompas-mts.si/mejnot_dejavnost.asp?j=1) i ostalim mjestima. Točan popis svih mjesta gdje možete realizirati povrat poreza priložen je uz ček.

JEDNOSTAVNA KUPNJA I BRZA DOSTAVA U VAŠU ZEMLJU

1. Na www.kvant.si odaberite željene proizvode i izvršite narudžbu. Molimo vas da uzmete u obzir: u slučaju dostave odabranih proizvoda izvan Slovenije prihvaćamo plaćanje isključivo po predračunu! Pri tome kao način dostave odaberite mogućnost “dostava na dom”.

2. U najkraćem vremenu poslati ćemo vam podatke o predviđenom vremenu isporuke, te o troškovima dostave.

3. Naplata po predračunu mora biti obavljena do dana izdavanja robe s našega skladišta dostavnoj službi.

4. Zajedno s odabranim proizvodima poslati ćemo vam i Global Refund ček za povrat poreznih davanja (Tax Free).

5. Global Refund ček možete unovčiti na svim graničnim prijelazima, većim poštama (http://www.posta.si/Namizje.aspx?tabid=348), poslovnicama Kompasa (http://www.kompas-mts.si/mejnot_dejavnost.asp?j=1) i ostalim mjestima. Točan popis svih mjesta gdje možete realizirati povrat poreza priložen je uz ček.

JEDNOSTAVNA KUPNJA S BRZOM DOSTAVOM NA ADRESU POSTE RESTANTE U SLOVENIJI

1. Na www.kvant.si odaberite željene proizvode iz izvršite narudžbu. Molimo uzmite u obzir: u slučaju dostave odabranih proizvoda izvan Slovenije prihvaćamo plaćanje isključivo po predračunu! Pri tome kao način dostave odaberite mogućnost “dostava na dom”. U svoje osobne podatke uključite podatak o adresi vašeg “poste restante” poštanskog ureda u Sloveniji.

2. U najkraćem vremenu poslati ćemo vam podatke o predviđenom vremenu isporuke, te o troškovima dostave.

3. Naplata po predračunu mora biti obavljena  do dana izdavanja robe s našega skladišta pošti.

4. Zajedno s odabranim proizvodima poslati ćemo vam i Global Refund ček za povrat poreznih davanja (Tax Free).

5. Proizvode podignite na adresi
“poste restante” kod odabranog poštanskog ureda u Sloveniji.

6. Global Refund ček možete unovčiti na svim graničnim prijelazima, većim poštama (http://www.posta.si/Namizje.aspx?tabid=348), poslovnicama Kompasa (http://www.kompas-mts.si/mejnot_dejavnost.asp?j=1) i ostalim mjestima. Točan popis svih mjesta gdje možete realizirati povrat poreza priložen je uz ček.

DODATNE INFORMACIJE

Podrobnije informacije o sistemu Global refund možete pročitati na internetskoj stranici www.globalrefund.com, gdje si možete i izračunati okvirne iznose poreza za povrat (http://www.globalrefund.com/default.asp?viewFolderId=1756&viewDocumentId=3779).

 

EXPORT PRICES AND REPAYMENT OF VAT

 

All prices published at www.kvant.si include the 20% VAT which shall be refunded to the citizens of Croatia and other non EU countries in case they export the goods purchased in Slovenia across the EU border.

SIMPLE PURCHASE AT EXPORT PRICES

1. Go to page www.kvant.si, select the products and execute the order. From the list of methods of delivery select: “in person”.

2. In the shortest possible time you will be sent an e-mail informing you of the day the selected products shall be available for you to collect.

3. The selected products can be paid with an preliminary invoice upon the order, or a credit card or cash upon collection at our premises.

4. The goods can be collected at the registered office of the company KVANT d.o.o., Belokranjska cesta 23, Črnomelj, every working day between 8 a.m. and 4.30 p.m.

5. Upon collection, you shall receive a Global Refund cheque to claim back the taxes (Tax Free).

6. The Global Refund cheque can be cashed at all border crossings, large post offices, (http://www.posta.si/Namizje.aspx?tabid=348), Kompas outlets (http://www.kompas-mts.si/mejnot_dejavnost.asp?j=1) and some other places. The exact list of the places where cheques can be cashed is attached to the cheque.

SIMPLE PURCHASE WITH FAST DELIVERY TO YOUR COUNTRY

1. Go to page www.kvant.si, select the products and execute the order. Please, remember: in case the selected products are to be delivered outside Slovenia, the payment is only possible with an preliminary invoice! From the list of methods of delivery select: “home delivery”

2. In the shortest possible time you will be sent an e-mail informing you of the day the selected products shall be delivered and the delivery costs.

3. The payment with an preliminary invoice must be executed until the day the goods are issued from our warehouse to the delivery service.

4. Together with the selected products, you shall receive a Global Refund cheque to claim back the taxes (Tax Free).

5. The Global Refund cheque can be cashed at all border crossings, large post offices, (http://www.posta.si/Namizje.aspx?tabid=348), Kompas outlets (http://www.kompas-mts.si/mejnot_dejavnost.asp?j=1) and some other places. The exact list of the places where cheques can be cashed is attached to the cheque

SIMPLE PURCHASE WITH FAST DELIVERY TO POSTE RESTANTE ADDRESS IN SLOVENIA

1. Go to page www.kvant.si , select the products and execute the order. Please, remember: in case the selected products are to be delivered outside Slovenia, the payment is only possible with an preliminary invoice! From the list of methods of delivery select: “home delivery”. When stating your personal data please include the information on the “poste restante” address of the Post Office in Slovenia.

2. In the shortest possible time you will be sent an e-mail informing you of the day the selected products shall be delivered and the delivery costs.

3. The payment with an preliminary invoice must be executed until the day the goods are issued from our warehouse to the Post Office.

4. Together with the selected products, you shall receive a Global Refund cheque to claim back the taxes (Tax Free).

5. The products can be collected at the
“poste restante” address in the selected Post Office in Slovenia.

6. The Global Refund cheque can be cashed at all border crossings, large post offices, (http://www.posta.si/Namizje.aspx?tabid=348), Kompas outlets (http://www.kompas-mts.si/mejnot_dejavnost.asp?j=1) and some other places. The exact list of the places where cheques can be cashed is attached to the cheque

FURTHER INFORMATION

You will find more detailed information on the Global Refund system on the web page www.globalrefund.com where you can also make an informative calculation of the tax you will be refunded (http://www.globalrefund.com/default.asp?viewFolderId=1756&viewDocumentId=3779).

Shopping Cart
Items 0
Total EUR 0,00

 
 
     
     

  Saxofon alt KVANT KAS-2715L VINTAGE
recenzija glasbenika Bojana Bahča
     
  Stratokaster el kitara KVANT AST111MP
     
  Akustična kitara KVANT ADG300
     
  Sopran saksofon KVANT KSS2731L
 
 
 

Znani glasbeniki na instrumentih KVANT

 

Present